Zaznacz stronę

SERWIS

Zakres usług obsługi i konserwacji obiektów obejmuje :

  • Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemów zgodnie z harmonogramem zawartym w zleceniu lub umowie.
  • Prowadzenie książki serwisowej oraz odnotowywanie wykonanych prac wraz z usterkami.
  • Pogotowie techniczne dla systemów objętych stałym serwisem i konserwacją.
  • Dojazd do zgłoszonej usterki w dni powszednie oraz  w weekendy i święta.
  • Wymiana i  naprawa  uszkodzonych elementów, wchodzących w skład instalacji.

KONTAKT I ZGŁASZANIE AWARII

e-mail: serwis@stamico.pl
tel: +48 517 517 660

ZGŁOŚ AWARIĘ